Kontaktní údaje pro žádosti o podání informací o zpracování osobních údajů

LizArt | Designové interiérové doplňky

Veškeré žádosti v souvislosti a dotazy v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete činit:

a) písemně na adrese:
SMART MEDIA SYSTEM s.r.o., IČO 03018521,
sídlo a kontaktní adresa: Přístavní 1079/29, Holešovice, 170 00 Praha 7,

b) telefonicky na tel. č.: +420 777 797 100
(osobami oprávněnými poskytnout Vám příslušné informace je výlučně jednatel společnosti)

c) e-mailem prostřednictvím e-mailové adresy: info@lizart.cz

SMART MEDIA SYSTEM s.r.o. si vyhrazuje právo požádat o poskytnutí dodatečných informací a dokumentů nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele, pokud bude mít pochybnost o jeho totožnosti (viz čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

V případě, že žádost bude shledána zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména proto, že se bude opakovat, může SMART MEDIA SYSTEM s.r.o. požadovat zaplacení přiměřeného poplatku nebo může odmítnout žádosti vyhovět (viz čl. 12 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Top